Forfatter
Frida Jensen
Dato
Mar 10, 2021
Kategori
Innsikt

Mine tanker om design

Men det jeg syns er viktigst er måten design kan forklare vanskelige ting. Dette er det man kan kalle min designfilosofi og en av grunnene til at jeg valgte å bli designer.

Det er flere og flere som får øynene opp for hvor viktig design er. Men de fleste tenker nok mest på hvor mye verdi design kan gi et brand, og dermed øke salg.

Dette er selvfølgelig en av de viktige tingene design kan gjøre. Men det jeg syns er viktigst er måten design kan forklare vanskelige ting. Dette er det man kan kalle min designfilosofi og en av grunnene til at jeg valgte å bli designer. Verden er full av informasjon og det blir mer og mer viktig å lage god kommunikasjon som kan formidle budskapene. Og enda viktigere er det å kunne forklare vanskelige ting.

I et samfunn hvor det er så mye som skjer er det viktig å informere så kort og konsist som mulig, men likevel få ut budskapet på en måte som alle forstår. Uansett hva budskapet er. Når jeg snakker om “vanskelige ting” så mener jeg både det som er ukomfortabelt å snakke om, ting som er vanskelig å forklare til de som ikke har ekspertisen innen et fag og saker som er vanskelig å engasjere folk i. Alle er viktig å få kommunisert på en forståelig måte. Det er viktig å passe på hvordan man ordlegger seg når man skal lage kommunikasjon som er personlig, handler om helse, trygghet eller finansiell informasjon. Alle menneskelige interaksjoner i design må være nyansert og laget med sensitivitet rundt tema. Det er ikke ett nytt fenomen at visuell kommunikasjon har stor kraft. Dessverre havner man ofte i en av to kategorier når man designer:


- Vi bruker design til å komplimentere skriftlig kontekst

- Vi bruker en eksisterende template

Men det er så mange andre måter å bruke visuelle virkemidler på! Og spesielt når man prøver å formidler et vanskelig budskap, er kreativitet i måten vi bruker det visuelle på ekstremt viktig. Men hvorfor er det visuelle så viktig når man skal kommunisere vanskelige budskap?


- Det visuelle minnet trumfer alle andre sanser og vi husker bilder bedre enn noe annen form for informasjon

- Hjernen prosesserer bilder mer effektivt

- Mange fortrekker bilder

- Bilder er universelle


Et eksempel på vanskelig informasjon er forskning. Forskning er fantastisk. Det er så fasinerende og alle de ekstremt interessante oppdagelsene gjort daglig er vanvittig. Problemet er ofte at det kan være veldig komplekst, tungt og dermed vanskeligere å forstå for folk som ikke jobber med det daglig. Derfor er det en voksende bevegelse av forskningsbaserte kunst prosjekter, som jobber for å bringe forskning til livet for ikke-forskere gjennom bilder, video, tegneserier og illustrasjon.

Et annet godt eksempel er aktivisme. Her kan bilder først vekke avsky. De kan være ekte og rå og føre til sterke inntrykk som får en til å tenke over problemene det fremstiller. Vi kan ta klimakrisen f.eks., hvor det kan være veldig vanskelig å engasjere folk fordi skaden som skjer sjeldent er noe som påvirker dagliglivet til folk. De fleste vet at det er et problem, men hvis vi ikke klarer å oversette det til virkeligheten og la folk “se” det, er det veldig lett å overse det. Og isteden fokuserer man på de synlige problemene som opptar oss nå.

Istedenfor å bruke frykt-taktikker i kommunikasjonen, kan det heller være nyttig å prøve noe morsomt, styrkende eller tankevekkende. Det er ikke alltid det funker å skremme folk til å handle. Og hvis du vil holde på folks oppmerksomhet i lengre tid, kan det faktisk være mer effektivt hvis man bruker en annen vinkling enn frykt. Mens frykt vil få folk til å stoppe opp og se, vil de i mindre grad få dem til å handle. Som designer har man et ansvar. På en måte er det vi som bestemmer hva folk skal bry seg om og hvordan. Hvordan vil vi at folk skal snakke om disse temaene. Dette er et ansvar som er viktig å ta på alvor. Det er også viktig for andre å velge designere som tar dette på alvor, og som er klar over posisjonene de er i. For at budskapene skal bli levert på best mulig måte til flest mulig.

Jeg tar oppgaven min på alvor, gjør du?

Mer